ITALWAX wax heater for SHAPE cartridges | Lika-J
ITALWAX wax heater for SHAPE cartridges | Lika-J

ITALWAX vaska sildītājs kartridžiem SHAPE

Regular price €10,97
Sale price €10,97 Regular price
Save
Tax included.
Product description

ITALWAX vaska sildītājs kartridžiem SHAPE, jauda: 40 W

Paredzēts vaska uzsildīšanai standarta kasetnē un tā darba temperatūras uzturēšanai. Maksimālo temperatūru sasniedz 15-20 minūtēs un uztur šo temperatūru visā lietošanas laikā. Ļoti ērta vaska sildītāja forma ļauj to ērti un ilgi turēt rokā ekspluatācijas laikā. Ir caurspīdīgs lodziņš vaska atlieku kontrolei.

Aprīkots ar indikatoru. Strāvas vads ir iekļauts.

Lietojot elektrisko ierīci, ievērojiet drošības pasākumus, īpaši, ja tuvumā ir bērni:

 • Aizsargājiet ierīci no nokrišanas un / vai ūdens šļakatām.

 • Nelieciet vaska sildītāju ūdenī vai citos šķidrumos.

 • Glabāt uz sausas virsmas.

 • Ja vaska sildītājs iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas. Neizņemiet no ūdens, jo ierīces elektriskās daļas paliek elektrificētas pat tad, ja tās ir izslēgtas.

Lai samazinātu apdegumu, elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai citu bojājumu risku:

 • nekad nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts spraudnis vai kabelis; tā nedarbojas pareizi; tā ir nokritusi vai jebkādā veidā sabojāta; tā ir kritusi ūdenī; 

 • neatstājiet vadu apkures virsmas tuvumā;

 • izvairieties no kabeļa karāšanās no darba virsmas, lai samazinātu paklupšanas risku, aizķeroties aiz vada;

 • vienmēr lietojiet ierīci uz līdzenas virsmas;

 • pēc lietošanas izslēdziet ierīci, pirms jebkādas kopšanas, tīrīšanas vai pārvietošanas ļauj tai atdzist;

 • lietošanas laikā neaptiniet kabeli ap vaska sildītāju;

 • piederumu lietošana, ko nav ieteicis ražotājs, ir bīstama;

 • lietojot vaska sildītāju, stingri ievērojiet instrukcijas.

Lietošana:

 1. Ievietojiet vaska kaseti sildītāja nodalījumā.

 2. Iespraudiet kontaktdakšu ligzdā, ierīce ieslēgsies.

 3. Uzgaidiet 20 minūtes, tas ir optimālais ierīces uzsilšanas laiks, kas var mainīties atkarībā no vaska veida un apkārtējās vides temperatūras.

 4. Uzmanīgi pārbaudiet, vai vaska temperatūra nav pārāk augsta.

 5. Vaksācijas procedūras laikā var atvienot ierīci no kontaktligzdas.

 6. Sildītājs uztur darbības temperatūru 15 minūtes.

 7. Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrības padeves.

How to use?
Benefits of product?
Shipping & Return

Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.

We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.